O Akademii Kolorowego Motyla

Akademia Kolorowego Motyla powstała z pasji do nauki i inspirowania nią dzieci. Nasz kreatywny i zaangażowany zespół uwielbia pracę z dziećmi i czerpie ze wspólnych eksperymentów wiele satysfakcji. Nigdy nie poprzestajemy na jednym programie naukowym- stawiamy na nieustanną ciekawość i dociekliwość, ponieważ my, tak samo jak nauka – nieustannie się rozwijamy.

Celem naszych zajęć z dziećmi nie jest wyłącznie prezentacja i krótkie wytłumaczenie, na czym polegał dany eksperyment. Prezentacja eksperymentu jest wyłącznie początkiem drogi do wspólnego poznawania świata, pretekstem do zadawania twórczych pytań i wspólnego odkrywania wzorów działania wszechświata. Odkrywamy wspólnie kolejne pierwiastki, zachęcamy do twórczego myślenia o wynalazkach, które jeszcze nie powstały, a mogłyby ulepszyć codzienność. Jednym słowem – rozbudzamy ciekawość wśród dzieci, bo chcemy zafascynować dzieci nauką. Kto wie, może niejeden z naszych młodych naukowców dostanie Nagrodę Nobla albo zostanie wybitnym wynalazcą?

Format prowadzonych przez nas zajęć cechuje się elastycznością. Oprócz półkolonii i warsztatów naukowych oferujemy także zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.